El Summer Pie Festival és possible gràcies a la col·laboració de diversos col·lectius, empreses i administracions públiques que ens donen el seu suport. Des d’aquí volem expressar el nostre profund agraïment a la seva implicació.

El Summer Pie Festival es posible gracias a la colaboración de diversos colectivos, empresas y administraciones públicas que nos dan su apoyo. Desde aquí queremos expresar nuestro profundo agradecimiento a su implicación.

The Summer Pie Festival is possible thanks to the collaboration of various groups, companies and public administrations that give us their support. From here we would like to express our deep appreciation for their commitment.

ROMANTICA

USA
ROMANTICA

BENNETT WILSON POOLE

UK
BENNETT WILSON POOLE

FELIX HOLT AND THE RADICALS

UK
FELIX HOLT AND THE RADICALS

ODD YEARS

Canadà
ODD YEARS

REN HARVIEU

UK
REN HARVIEU

ROLLER DISCO COMBO

Barcelona - Mallorca
ROLLER DISCO COMBO

ROYAL CASTLES

Canadà
ROYAL CASTLES

TOGETHER

Mallorca
TOGETHER

FAME AND THE FLAMES

Mallorca
FAME AND THE FLAMES

JUANJO MONSERRAT

Mallorca
JUANJO MONSERRAT